Den amerikanske draumen om Norge

Den amerikanske draumen om Norge er laga av fotograf og journalist Ingerid Jordal.
Du kan tinga katalog ved å senda ein e-post med namn og adresse til ingerid@ingeridjordal.no.

Takk

til Lori Ann Reinhall og Seattle Bergen Sister Cities Associaton og Yvonne van Baal og Janne Bondi Johannessen ved Universitetet i Oslo. Takk til Lena Eikeland Kutschera og Vestnorsk utvandringssenter, og til Inger-Maren Slagsvold og Norsk utvandrermuseum. Takk til Alberte Fonneland og alle gode hjelparar, spesielt korrekturavdelinga i familien. Tusen takk til bidragsytarane som har trudd på prosjektet.

Ein ekstra takk til alle som stilte opp for intervju. Eg har sjeldan kjent meg meir velkomen enn i det norske Amerika.

Samarbeidspartnarar

Støtta av